Julivert (manat)

Julivert (manat)

Ca l'Aurèlia

Verdura

Julivert meu com t’has quedat? Relegat a ser un mer ingredient decoratiu esporàdic dels plats quan et mereixeries ser al...
€1,10
Julivert meu com t’has quedat? Relegat a ser un mer ingredient decoratiu esporàdic dels plats quan et mereixeries ser al pòdium dels aliments antioxidants i vitamínics!