Espígol o Lavanda

Garden Gaià

plantes

Necessitarà rebre sol directe almenys durant sis hores a el dia.Així mateix, l'espígol és una planta que no tolera bé...
€9,00
Necessitarà rebre sol directe almenys durant sis hores a el dia.
Així mateix, l'espígol és una planta que no tolera bé els sòls excessivament humits, el que significa que necessitarà un bon drenatge perquè la terra no s'entolli.